Home Bảng Xếp Hạng World Cup 2022

Bảng Xếp Hạng World Cup 2022

Bảng Xếp Hạng World Cup 2022 hôm nay ⚽ BXH Fifa WC mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Bảng Xếp hạng bóng đá trực tuyến online.

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 England 0 0 0 0 0 0 0 0
2 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 France 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
1 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng H
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 South Korea 0 0 0 0 0 0 0 0

Bài Viết Mới

Bài Nổi Bật